GeloRevoice Citrus-Mentol 20 st

GeloRevoice Citrus-Mentol 20 st

Meds

GeloRevoice sugtablett används mot torra och irriterade slemhinnor i halsen. GeloRevoice bildar en fuktigvande skyddsfilm och lindrar vid besvär som torrhet och irritation i halsen, heshet, rethosta/torr hosta, klåda i halsen,svårighet att svälja och halssmärtor. GeloRevoice används vid besvär som: Torrhet och irritation i halsen. Heshet. Rethosta/torrhosta. Klåda i halsen. Svårighet att svälja och halssmärtor.  När GeloRevoice löses upp i munnen bildas en fuktigvande skyddsfilm/hinna innehållande hyaluronsyra. Skyddsfilmen fäster vid slemhinnorna och lindrar de irriterade områdena i mun och svalg. Skyddsfilmen ger symtomlindring och hjälper till att läka det utsatta området. Mineraler och en lätt bruseffekt stimulerar ett ökat salivflöde.  Smak av citrus och menthol.

75.00 kr