Klorhexidin Fresenius Kabi, kutan lösning 0,5 mg/ml 125 ml

Klorhexidin Fresenius Kabi, kutan lösning 0,5 mg/ml 125 ml

Meds

Klorhexidin är en tvättlösning för utvärtes bruk som dödar eller hämmar tillväxten av olika typer av bakterier. Är avsett för ex sårdesinfektion. Utvärtes bruk.

23.00 kr

Liknande produkter