Landskapsmålaren Elias Erdtman

Landskapsmålaren Elias Erdtman

Ginza

Under hela min uppväxt i mitt föräldrahem hängde en stor tavla i hallen. Jag passerade denna tavla flera gånger dagligen så det har blivit otaliga tusentals gånger. Jag funderade aldrig på vem som hade målat den och inte heller var den kom ifrån. Sent på natten då jag kom hem efter min studentexamen satte jag mig på en stol och tog av mig skorna. Så höjde jag blicken och morgonens första strålar sken in på målningen - det lyste starkt på den högra sidan av tavlan och nu lade jag märke till målningens signatur ""E. Erdtman"". Så gick flera årtionden och år 2007 gav jag ut boken ""Strindberg i Grez"". Fem år senare kom så min biografibok över konstnärinnan ""Julia Beck"". Dessa två konstnärer hade en sak gemensamt; de hade båda levt och verkat under lång tid i den lilla konstnärskolonin Grez-sur-Loing under mitten av 1880-talet. Elias Erdtman kom dit under våren 1886 och återvände under hösten 1889. Han var under perioderna i Grez en produktiv konstnär så glädjande nog finns det ett flertal konstverk från Erdtmans hand bevarade åt eftervärlden från Grez. Men det var ändå i fäderneslandet som hans omfattande produktion såg dagens ljus. Frösakull i juli 2016 Kåa Wennberg

119.00 kr