Elexir Pharma | Purefish

Elexir Pharma | Purefish

Topformula

För rörliga och smidiga leder, hjärta och kärl. Purefish® innehåller norsk fiskolja från lax, sill, tobis och torsk från Arktiska havet. Fiskarter med hög halt enkelomättade fettsyror (MUFA) samt den unika omega-3 fettsyran DPA.Omega-3 med DHA bidrar till att bibehålla hjärnans och synens normala funktion. DHA och EPA bidrar till hjärtats normala funktion.

269.00 kr

Liknande produkter