Mölnlycke Health Care Mepilex 10 x 10 cm 5 st

Mölnlycke Health Care Mepilex 10 x 10 cm 5 st

Meds

Mepilex är det effektiva absorberande skumförbandet. Mepilex är ett mjukt och mycket formbart skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Mepilex vidhäftar med Safetac teknologi som är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden, vilket minskar smärtan för patienten. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket hindrar sårsekret från att läcka ut på den omkringliggande huden, och minskar därmed risken för maceration. Fördelar med Mepilex Minskar smärta och vävnadsskada i samband med förbandsbyte Hålls på plats av sig självt vilket frigör båda händerna till att applicera kompressionsbandage eller fixeringsförband Passar mycket bra att använda under kompressionsbandage Kan klippas till för att passa olika sårformer samt sår som är svåra att lägga om Skonsamt och bekvämt för patienten att bära Kan ligga kvar i flera dagar, beroende på sårets tillstånd eller gällande klinisk praxis Kan lyftas upp och justeras utan att förlora sin vidhäftningsförmåga Liten risk för hudirritation och allergi Mepilex kan användas på ett stort antal vätskande sår såsom ben- och fotsår, trycksår och traumatiska sår, t.ex. hudflikar och sekundärläkning av sår. Mepilex absorberar sårsekret, bibehåller fuktig sårmiljö och minskar risken för maceration. Eftersom Mepilex bibehåller en fuktig sårmiljö och underlättar debridering kan det initialt finnas en risk att sårets storlek ökar. Detta är normalt och förväntat. I studier har förband med Safetac-teknologi visat sig normalisera torr och fjällig omkringliggande hud. Mepilex absorberar sårsekret även under kompression tack vare de absorberande och kvarhållande egenskaperna. Mepilex expanderar något när det absorberar sårsekret. Mepilex kan användas i kombination med geler.

257.00 kr

Liknande produkter