Mölnlycke Health Care Mepitac häfta 1,5 m x 4 cm 1 st

Mölnlycke Health Care Mepitac häfta 1,5 m x 4 cm 1 st

Meds

Mepitac är en tejp med Safetac-yta för en varsam men säker fixering. Mepitac minskar smärta (även på hårbetäckta områden) och vävnadsskada vid borttagande. Mepitac lämnar inga rester på huden eller på katetrar/slangar. Bra att använda för fixeringen för patienter med skör och känslig hud, allergi eller hudsjukdomar. Mepitac är lämpligt för patienter som kräver varsam applicering och upprepat borttagande av tejp från samma hudområde. Detta kan tex. gälla vid neonatalvård eller vård av stomi - och dialyspatienter. Mepitac innehåller inga ämnen som orsakar hudirritation vilket gör tejpen särskilt lämplig för personer som har tendens att få hudreaktioner. Mepitac kan användas för fixering av medicinsk utrustning såsom dräneringskanyler, slangar, sonder, elektroder, IV-kanyler och förband. Dessutom erbjuder Mepitac ett skonsamt skydd för huden när den används under utrustning som till exempel slangar. • Minskar smärta och vävnadsskada vid borttagande • Lämnar inga klisterrester • Vattentät • Ångpermeabel • Anpassas väl till kroppskonturen

97.00 kr

Liknande produkter