Axilur vet. tablett 500 mg 2 x 10 st

Axilur vet. tablett 500 mg 2 x 10 st

Meds

Axilur vet. är ett avmaskningsmedel för hund. Axilur vet. har god effekt på de vanliga rundmaskarnas vuxna och larvala stadier samt den vanligaste bandmasken. Axilur vet. har låg toxicitet och en bred säkerhetsmarginal. Dräktiga tikar kan behandlas från 40:e dräktighetsdygnet. Preparatet har ingen ålders- eller viktbegränsning för dosering och lämpar sig väl till valpar. Även digivande tikar kan behandlas.

289.00 kr

Liknande produkter