Frontline Comp, spot-on, lösning 50 mg/60 mg 3 x 0,5 ml

Frontline Comp, spot-on, lösning 50 mg/60 mg 3 x 0,5 ml

Meds

Behandling mot loppangrepp och fästingar och/eller pälsätande löss på katt. Vid behandling av loppor: Effekten mot nya angrepp av adulta loppor kvarstår i 4 veckor. Förökning av loppor förebyggs genom hämning av utvecklingen av ägg samt larver och puppor från ägg lagda av adulta loppor i sex veckor efter appliceringen. Vid behandling av fästingar: Effekten mot fästingar kvarstår i upp till 2 veckor. Kan även användas på iller. 3-pack pipetter.

219.00 kr

Liknande produkter