Frontline Comp, spot-on, lösning 50 mg/60 mg 6 x 0,5 ml

Frontline Comp, spot-on, lösning 50 mg/60 mg 6 x 0,5 ml

Meds

Frontline Comp Spot-on lösning 50 mg/60 mg är anpassad för katter som väger mer än 1 kg, det används mot loppangrepp eller samtidiga angrepp av loppor och fästingar och/eller pälsätande löss. Vid behandling mot fästingar:                                                                  Produkten har en kvarstående effekt mot fästingar i upp till 2 veckor.            Vid behandling av loppor:                                                                               Effekten mot nya angrepp av vuxna loppor kvarstår i 4 veckor. Förökning av loppor förebyggs genom hämning av utvecklingen av ägg samt larver och puppor från ägg lagda av vuxna loppor i sex veckor efter appliceringen. Produkten kan även användas på iller.

319.00 kr

Liknande produkter