Frontline Comp, spot-on, lösning 67 mg/60,3 mg 3 x 0,67 ml

Frontline Comp, spot-on, lösning 67 mg/60,3 mg 3 x 0,67 ml

Meds

Frontline Comp Spot-on lösning 67 mg/60,3 mg är anpassad för hundar som väger 2-10 kg och används mot fästingar, loppor och löss på hund. Vid behandling mot fästingar: Frontline Comp har en kvarstående effekt mot fästingar i upp till 4 veckor. Vid behandling mot loppor: Den insektsdödande effekten mot nya angepp av vuxna loppor kvarstår i 8 veckor. Förökning av loppor förebyggs i 8 veckor efter appliceringen genom hämning av utvecklingen av ägg samt larver och puppor. För bipacksedel, klicka här. 

219.00 kr

Liknande produkter