Milbemax vet., tuggtablett 12,5 mg/125 mg 2 st

Milbemax vet., tuggtablett 12,5 mg/125 mg 2 st

Meds

Milbemax vet är ett avmaskningsmedel för hund och tar alla i Sverige vanligt förekommande maskar. Är även verksam mot dvärgbandmask. Milbemax vet är tuggtabletter som ges som en engångsdos. Använd inte Milbemax vet. 12,5 mg/125 mg till hundar som väger mindre än 5 kg.

139.00 kr

Liknande produkter