Milbemax vet., tuggtablett 2,5 mg/25 mg 2 st

Milbemax vet., tuggtablett 2,5 mg/25 mg 2 st

Meds

Milbemax vet är ett avmaskningsmedel för hund och tar alla i Sverige vanligt förekommande maskar. Är även verksam mot dvärgbandmask. Milbemax vet är tuggtabletter som ges som en engångsdos. Använd inte Milbemax vet. 2,5 mg/25 mg till hundar som väger mindre än 1 kg.

69.00 kr

Liknande produkter