Virbac Milpro vet 16 mg/40 mg filmdragerade tabletter för katter, 4 st

Virbac Milpro vet 16 mg/40 mg filmdragerade tabletter för katter, 4 st

Meds

Milpro vet 16 mg/40 mg är ett avmaskningsmedel för katter mot spolmask och bandmask. Tabletterna smakar kött. Ges som engångsdos. Tar även dvärgbandmask. Skall inte användas till katter som väger mindre än 2 kg.

209.00 kr

Liknande produkter